Tilstedeværelse

Tilstedeværelse
Produkt nr: AD35
Original pris: NOK 259,00
Pris eks. mva: NOK 80,00
Pris (inkl. mva.): NOK 100,00
Du sparer: NOK 159,00 (61%)

Tilstedeværelse grip dagen! VI TØMMER LAGERET  FRA 14.JANUAR 2019

For deg som vil være mer til stede og nærværende i ditt daglige liv, bli en bedre lytter, beholde roen under press og være generelt mer avslappet. Mindfulness-metoder.

Innhold:

➢    CD med lydprogrammer i powernap/avspenning og mental trening/visualisering

➢    CD med instruksjonsvideo og dokumenter

➢    Instruksjonsbok med ”Quick start” og fagstoff

➢    ”30 dager” – metode for endring av vaner

 

Produktbeskrivelse:

Tilstedeværelse – eller Mindfulness som det også kalles, handler om evnen til å være nærværende og tilstede i øyeblikket ’her-og-nå’. Det eneste som hindrer deg i dette er den automatiske tankevirksomheten. Det er ikke noe galt med tankene i seg selv, men når hjernen er blitt overtenkende, vil ditt sinn være dominert av en konstant tanketrafikk med planlegging, bekymring, dagdrømming, osv.. Dette gjør deg fraværende til det som faktisk skjer i livet ditt her og nå, noe som gjør det vanskelig å være avslappet og føle glede.

For å utvikle mer nærvær og tilstedeværelse kreves det at du blir bevisst overtenkningen og begynner å trene systematisk på å fokusere her-og-nå.  LifeDesign® har utviklet denne selvledelsespakken som lærer deg ulike tilstedeværelsesteknikker. Med mer mentalt nærvær vil du kunne senke stressnivået ditt i mange situasjoner, oppleve mer glede og tilfredshet og bedre kommunikasjonen i forholdet ditt til andre mennesker.

Dette får du i pakken:

CD I: Lydprogrammer
Program 1 – 4
Powernaps, du trener kroppen og hjernen i avspenning. Du slapper av og lader opp. En powernap på ettermiddagen senker stressnivået, ”kjøler ned” nervesystemet, fornyer tilstedeværelsen og gir deg ny energi.
Program 5

Teknikk i mental trening som øver opp din evne til  å se deg selv inkludere tilstedeværelsestreningen i din hverdag, og hvordan dette mentale nærværet påvirker ditt liv positivt. Du vil etter hvert erfare at den mentale

treningen vil manifestere seg i den måten du takler hverdagen på med større ro, glede og trygghet

Program 6
Mindfulness trening som lærer deg en meditasjonsteknikk der du benytter pusten som fokus for din oppmerksomhet. Du lærer å observerer nøytralt og å ”romme” det som er deg i øyeblikket. Tankevirksomheten roer seg ned, og du vil etter hvert oppleve en større indre balanse og selvaksept.

Program 7
Floating - musikk til avspenning og velvære. Len deg tilbake og la deg flyte med!

DVD-ROM:  Video og dokumenter
CD med instruksjonsvideo og dokumenter med fordypningsartikkel og målsettingsskjema

Instruksjonsbok
Den vedlagte instruksjonsboken inneholder nyttig kunnskap om moderne hjerneforskning og hvordan du skal få mest mulig ut av denne mentale treningen.  Her får du også mange gode råd og tips for hvordan du skal designe ditt liv med tanke på mer balanse, harmoni og livsglede. Instruksjonsboken er lagt opp slik at du raskt kan komme i gang med treningen. Etter å ha lest kapittel 1 som inneholder en kort innføring i hvordan du skal bruke de ulike treningsprogrammene, er det bare å sette i gang. Dersom du ønsker mer dybdekunnskap om stress, avspenning og mental trening, er det bare å lese videre i kapittel 2 og 3.

”30 dager” – guiden
I følge NASA tar det 30 dager å endre en vane. I dette hefte får du innføring i ”30 dager” – en fem stegs metode for å innarbeide nye, mer velfungerende vaner.