Arbeidsglede

Arbeidsglede
Produkt nr: AD33
Original pris: NOK 259,00
Pris eks. mva: NOK 80,00
Pris (inkl. mva.): NOK 100,00
Du sparer: NOK 159,00 (61%)

Arbeidsglede – fokus på det du kan gjøre noe med!V I TØMMER LAGERET  FRA 14.JANUAR 2019For deg som ønsker økt motivasjon, inspirasjon og pågangsmot i jobben. Når du fokusere på det du får til og det du kan gjøre noe med, utvider du ditt handlingsrom og får flere valgmuligheter.

Innhold:

➢    CD med lydprogrammer i powernap/avspenning og mental trening/visualisering

➢    CD med instruksjonsvideo og dokumenter

➢    Instruksjonsbok med ”Quick start” og fagstoff

➢    ”30 dager” – metode for endring av vaner

 

 

Produktbeskrivelse:

På en arbeidsplass vil det alltid være ting som fungere bra og ting som kunne vært bedre. Når vi blir stresset og sliten er det lett å fokusere på feil og mangler, og ting som andre bør gjøre noe med. Da kan vi fort bli pasifisert i vår egen jobbsituasjon uten å se hvilke forbedringsmuligheter som finns.

Det er mange ytre og indre faktorer som er med på å bestemme arbeidsgleden, og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om å tilrettelegge for best mulig trivsel og miljø. Men hva med deg og meg? Har ikke vi også et ansvar? Hva kan hver og en av oss gjøre for å styrke og opprettholde motivasjon, engasjement og arbeidsglede?

LifeDesign® har utviklet denne selvledelsespakken som vil hjelpe deg til å ta tak i de forholdene du selv kan gjøre noe med for å bedre arbeidsgleden din. Med avspenningsteknikkene vil du ta kontroll over stressnivået ditt, og  ved hjelp av visualiseringsteknikken vil du bli bevisst og motivert til å gjøre noe med de forholdene du selv har innflytelse på. Med denne mentale treningen kan du ta et mye større ansvar for å skape den arbeidsgleden du fortjener.

Dette får du i pakken:

CD I: Lydprogrammer
Program 1 – 4
Powernaps, du trener kroppen og hjernen i avspenning. Du slapper av og lader opp. En powernap på ettermiddagen senker stressnivået, ”kjøler ned” nervesystemet, fornyer konsentrasjonen og gir deg ny energi.
Program 5
Teknikk i mental trening som øver opp din evne til å visualisere, dvs se for deg at du lykkes med å påvirker arbeidsgleden din i positiv retning. Denne systematiske treningen i positiv tenkning forløser din endringskraft og mangedobler sjansene dine for å nå de målene du setter deg.
Program 6
Floating - musikk til avspenning og velvære.  Len deg tilbake og la deg flyte med!

DVD-ROM:  Video og dokumenter
CD med instruksjonsvideo og dokumenter med fordypningsartikkel og målsettingsskjema

Instruksjonsbok
Den vedlagte instruksjonsboken inneholder nyttig kunnskap om moderne hjerneforskning og hvordan du skal få mest mulig ut av denne mentale treningen.  Her får du også mange gode råd og tips for hvordan du skal designe ditt liv med tanke på mer balanse, harmoni og livsglede. Instruksjonsboken er lagt opp slik at du raskt kan komme i gang med treningen. Etter å ha lest kapittel 1 som inneholder en kort innføring i hvordan du skal bruke de ulike treningsprogrammene, er det bare å sette i gang. Dersom du ønsker mer dybdekunnskap om stress, avspenning og mental trening, er det bare å lese videre i kapittel 2 og 3.

”30 dager” – guiden
I følge NASA tar det 30 dager å endre en vane. I dette hefte får du innføring i ”30 dager” – en fem stegs metode for å innarbeide nye, mer velfungerende vaner.